Intelligent uppvärming

      med minimal startkostnad
            för en grönare framtid!

Klimatsmart energieffektiv uppvärmning för fastighetsägare


Mer än 50% av energin som produceras i EU går till uppvärmning och kylning av fastigheter. Väderomslag får stor påverkan på energiåtgången och ger en pendlande inomhustemperatur. Vår lösning är att utifrån lokal väderdata styra uppvärmning, ventilation och kyla av fastigheter för att minska energibehovet, kapa effekttoppar och få ett jämnare inomhusklimat.Vi erbjuder en tjänst, med låg eller ingen initial kostnad, där vi levererar en energieffektivisering på 8% eller mer, ett jämnare effektuttag, ett lägre koldioxidavtryck och ett jämnare inomhusklimat.