AICS PROGNOSSTYRNING

Ett stort problem inom dagens fastighetsbestånd är att inomhusklimatet inte följer med vid väderomslag och temperaturförändringar utomhus. Detta beror på bristfällig styrning av värme- och ventilationsanläggningar, vilket medför att det blir för kallt eller varmt inomhus samtidigt som det förbrukas mer energi än nödvändigt,


Med AICS prognosstyrning kan vi nu ändra detta. Genom att analysera lokal och regional väderdata med en kraftfull innovativ AI-motor kan vi ta fram väderprognoser och kompensera för kommande väderförändringar i förtid.


Vår innovativa lösning har genomgått ett flerårigt utvecklingsarbete och har med stor framgång använts i fastigheter i Sverige. Resultaten har visat att man kan spara från 8% upp till 15% på energiförbrukningen, vilket medför ett behagligare inomhusklimat, minskade kostnader och ett bidrag till en grönare framtid.MINIMALT INGREPP I DET BEFINTLIGA SYSTEMET


Vårt koncept är unikt framför allt genom att det har bevisad och omfattande effekt på energiåtgången 0ch att det endast gör ett minimalt ingrepp i det befintliga systemet och detta till ingen eller liten startkostnad.


AICS teknik fungerar på alla fastigheter. Vi installerar ett styrskåp i fastigheten, vilket i sin tur styr den befintliga undercentralen för uppvärmning. Vi driftsätter systemet samt underhåller och optimerar det sedan kontinuerligt.SÅ HÄR FUNGERAR DET


En kraftfull AI-motor hämtar in och analyserar väderdata dels från en lokalt placerad väderstation och dels från regionala väderstationer. Baserat på detta skapas en väderprognos för området. Algoritmen har stor innovationhöjd och är självlärande, vilket gör att prognoserna hela tiden optimeras.


Varje fastighet har ett styrskåp som tar emot information om den beräknade väderprognosen och sedan optimerar uppvärmningen av fastigheten baserat på denna prognos.

Figuren visar hur AICS system agerar med fastighetens befintliga system (markerat med blått).

FÖRDELAR MED AICS PROGNOSSTYRNING

Energibesparing


AICS prognosstyrd uppvärmning ger en besparing från 8% och uppåt.

Kapar effekttoppar

Kapar effekttoppar och sprider ut energianvändningen, vilket minskar fjärrvärmebolagens effektavgifter.

Minskar CO2-utsläpp


Minskad energiåtgång bidrar till att nå klimatmålen.

Självlärande


En unik AI-motor optimerar energitillförseln. Systemet är självlärande och blir därför kontinuerligt ännu mer effektiv i sin optimering.

"Stand alone" lösning


Systemet är helt självgående och behöver ingen yttre styrning.

VI ERBJUDER


  • Vi vänder oss till kommunala fastighetsbolag samt större och medelstora privata fastighetsägare.
  • Vi levererar en energieffektivisering på 8% eller mer, ett jämnare effektuttag, ett lägre koldioxidavtryck, jämnare och behagligare inomhusklimat .
  • Vi levererar en fullständig tjänst inkluderande installation, drift, optimering och kontinuerligt underhåll.
  • Låg eller ingen initial kostnad.
  • Vi tar betalt utifrån hur framgångsrika vi är, ju högre besparing desto högre ersättning och tvärtom. Det ger dig som fastighetägare en trygghet och garanti - AICS system kan endast reducera dina kostnader.
  • Kräver ett minimalt ingrepp i fastighetens befintliga system.

    Om AICS system på något sätt skulle få driftstopp återgår fastighetens system automatiskt till sitt ursprungsläge.

VÅR PROCESS
INSTALLATION OCH DRIFT

Förprojektering


Fastställande av jämförelsevärden för energi-konsumtionen.

Installation


Installation av  väderstation och styrskåp.


Drift + Optimering


Drift och optimering av varje enskild fastighet.


Uppföljning


Uppföljning av energibesparing.


Löpande leverans


Väderprognoser och löpande optimering.


Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att spara både på pengar och miljön.